Eiffel Investment Group otwiera biuro w Warszawie, chce działać na rynku transformacji energetycznej

Eiffel Investment Group ogłosiła wczoraj otwarcie swojego biura w Warszawie, co pozwoli zintensyfikować inwestycje w regionie, w którym od 2018 r. zainwestowała już ponad 500 mln euro. Eiffel i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) ogłaszają bezprecedensową współpracę, której celem jest finansowanie projektów związanych z energią odnawialną na rynku Polskim i poza nim

fot. Eiffel Investment Group

Pierwsza wspólna inwestycja została już uruchomiona i obejmowała wsparcie PL-SUN Sp. z o.o. kwotą 45 mln euro, co umożliwiło sfinansowanie budowy 16 farm fotowoltaicznych w Polsce w ramach portfolio należącego do zamkniętego funduszu inwestycyjnego „Atsinaujinančios energetikos investicijos” zarządzanego przez Lords LB Asset Management.

Ponad 500 mln euro zainwestowanych w zieloną infrastrukturę w Europie Środkowo-Wschodniej

Zarządzając aktywami o wartości 6 mld euro, Eiffel Investment Group jest kluczowym graczem rynku zielonych inwestycji i finansowania transformacji energetycznej w Europie. Grupa zapewnia bezpieczne kredytowanie w projektach związanych z energią odnawialną odpowiadając tym samym na wyzwania finansowe, z jakimi mierzą się deweloperzy, kiedy dofinansowanie bankowe na rozpoczęcie inwestycji jest ograniczone lub niedostępne. Eiffel angażuje się również finansowo w rozwój projektów transformacji. Dodatkowo grupa Eiffel jest znaczącym podmiotem zapewniającym prywatne fundusze i prywatne instrumenty kredytowe firmom, które działają na rzecz transformacji energetycznej lub muszą zainwestować w celu obniżenia swojego śladu węglowego.

Od 2018 r. Eiffel zainwestowała ponad 500 mln euro w projekty transformacji energetycznej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Kolejnym krokiem zwiększającym zaangażowanie Eiffel na rynku Europy Środkowo-Wschodniej było powołanie w 2022 r. Pana Michała Kurtyki, byłego Ministra Klimatu, na stanowisko strategicznego doradcy. W roku 2024 Eiffel otwiera swoje biuro w Warszawie i ogłasza przełomowy sojusz z EBOR, którego celem jest przyspieszenie inwestycji w regionie.

„Polska jest kluczowym rynkiem dla europejskiej transformacji energetycznej i niezależności Europy. Rosnące zaangażowanie w transformację energetyczną Polski i jej potencjał rozwoju zielonej infrastruktury doskonale wpisują się w naszą długofalową strategię inwestycyjną i obszar zainteresowania – powiedział Fabrice Dumonteil, prezes Eiffel Investment Group. – Wierzymy, że nasza obecność w Warszawie w połączeniu ze współpracą z EBOR, pozwolą nam jeszcze bardziej przyspieszyć tempo inwestycji w tym regionie”.

Partnerstwo finansowe w celu przyspieszenia rozwoju energii odnawialnej w Europie Środkowo-Wschodniej

EBOR zawiązuje partnerstwo z Eiffel Investment Group w ramach wyjątkowej współpracy zmierzającej do wsparcia tego rozwoju. Obie instytucje podpisały umowę o współpracy, aby wspólnie oferować finansowanie pomostowe, które pozwoli na przyspieszenie transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. To wyjątkowe partnerstwo wykorzystuje synergię wiodącej roli EBOR jako inwestora instytucjonalnego, z portfelem inwestycji na poziomie około 14 mld euro od 1991 r. oraz niepowtarzalnych kompetencji Grupy Eiffel w zakresie finansowania pomostowego zdobytych w 180 transakcjach w sektorze transformacji energetycznej.

Elisabetta Falcetti, dyrektor regionalna w EBOR odpowiadająca za Europę Środkowo-Wschodnią i Kraje Bałtyckie deklaruje:

„Odblokowanie dodatkowych środków finansowych na rzecz sektora energii odnawialnej w Polsce ma kluczowe znaczenie w realizacji jej ambitnych celów zielonej transformacji. Szczególnie cieszy mnie, że ten pierwszy wspólny projekt współpracy EBOR i Eiffel zwiększy moce wytwarzania energii odnawialnej w Polsce i pomoże jej w procesie tranzycji na bardziej zielony i zrównoważony model rynku energii”.

Pierwsze 45 mln euro wesprze realizację 16 projektów farm fotowoltaicznych w Polsce

EBOR i Eiffel Investment Group ogłosiły dzisiaj wsparcie pomostowe w wysokości 45 mln euro dla spółki PL-SUN Sp. z o.o. na budowę portfela 16 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 115 MWp.

Właścicielem spółki PL SUN Sp. z o.o. jest fundusz zarządzany przez LB Asset Management, wiodącą spółkę zarządzającą inwestycjami z Litwy, która na koniec 2023 r. miała w swoim portfelu inwestycje o łącznej wartości ponad 1,1 mld euro.

Andrius Stonkus, partner i dyrektor ds. komunikacji w Lords LB, powiedział:

„Ta transakcja jest znaczącym krokiem w realizacji przez Lords LB Asset Management portfela projektów fotowoltaicznych w Polsce. Cieszę się, że pozwoli to nie tylko na budowę infrastruktury energii odnawialnej w Polsce, ale również pomoże jej osiągnąć strategiczne cele w zakresie zielonej energii”.

Źródło: Eiffel Investment Group