Kolejna edycja Balu Przedsiębiorców Polskiego Towarzystwa Gospodarczego 2024

W Balu PTG uczestniczyło kilkuset przedsiębiorców, decydentów, przedstawicieli administracji państwowej, władz centralnych i lokalnych, ekspertów, artystów i dziennikarzy. To niezwykłe wydarzenie Karnawału 2024, poza aspektem towarzyskim, miało również wymiar niezwykle praktyczny: ułatwiło nawiązanie, budowę i podtrzymanie relacji między światem mikro, małego i wielkiego biznesu, politykami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi uczestnikami życia publicznego. Bal PTG odbył się 3 lutego 2024 r. w Warszawie i była to już jego druga edycja

fot. Polskie Towarzystwo Gospodarcze

Tegoroczny Bal PTG okazał się wielkim sukcesem frekwencyjnym, organizacyjnym i społecznościowym. Ponad 200 gości, w tym największych polskich przedsiębiorców, członków zarządów firm – właścicieli najbardziej rozpoznawalnych marek, uznanych ekspertów i naukowców z różnych dziedzin, dziennikarzy i dyplomatów, doceniło ten zachwycający i niezapomniany wieczór. Poza znakomitą zabawą doszło do wielu konkretnych, często poufnych rozmów biznesowych, które prawdopodobnie zaowocują wielkimi kontraktami i innymi znaczącymi projektami gospodarczymi. Pojawiły się także liczne koncepcje społeczne, charytatywne i edukacyjne, z których część bez wątpienia doczeka się realizacji.

W absolutnie wyjątkowym stylu, w pięknej sali – zlokalizowanego niedaleko parlamentu i siedziby Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, w samym centrum Warszawy – hotelu Sheraton Grand Warsaw ten niezwykły wieczór rozpoczął się o godzinie 19:00. Wśród atrakcji Balu znalazły się m.in. koncert na żywo zespołu Jose Torresa, uroczysty polonez, wręczenie nagród gospodarczych Azymuty PTG, wykwintna kolacja z cieszącymi podniebienie gości daniami szefa kuchni hotelu, a także całonocna zabawa taneczna prowadzona przez profesjonalnego wodzireja oraz pokaz i nauka tańców kubańskich.

Z ciekawostek warto nadmienić, że zlicytowane zostały m.in. koszulka klubowa Roberta Lewandowskiego z własnoręcznym podpisem piłkarza oraz obrazy pani Elżbiety Baneckiej – wybitnej artystki, wykładowcy warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Środki zebrane w wyniku tej aukcji charytatywnej zasiliły specjalny Fundusz Stypendialny PTG, czyli nowy projekt edukacyjny organizatora Balu, którego oficjalna inauguracja miała miejsce na początku bieżącego roku.

Bal PTG to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie łączące najdostojniejszą tradycję szlachetnych bankietów organizowanych zazwyczaj przez oficjeli lub wiodących przedsiębiorców z nowoczesnym networkingiem, uprawianym jednak w klasycznym stylu czerpiącym z najlepszych wzorców dyplomacji biznesowej. Nic dziwnego, że spotkania takie sprzyjają zawieraniu nowych znajomości i zacieśnieniu zbudowanych (lub choćby zadzierzgniętych) już relacji. W kuluarach prowadzone są ważne, ciekawe, niekiedy nawet strategiczne z punktu widzenia gospodarki i polityki rozmowy. Biorą w nich udział niezwykli ludzi ze świata biznesu – prezesi i menedżerowie polskich i zagranicznych firm, w tym tych największych, zarówno prywatnych, jak i państwowych (spółek skarbu państwa), przedstawiciele instytucji publicznych, przyjaciele i sympatycy Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Tradycja bali przedsiębiorców sięga czasów rewolucji przemysłowej i wykształcenia się tej zwartej grupy społecznej. Jednak z ich rozkwitem mamy do czynienia na przełomie wieków XIX i XX, kiedy stały się regularnymi wydarzeniami organizowanymi w środowisku przedsiębiorców. Ich celem były spotkania osobiste, umożliwienie nawiązywania nowych kontaktów, wymianę doświadczeń i prognoz gospodarczo-politycznych. Bale przedsiębiorców były też często traktowane jako okazja do promowania swojej firmy, nawiązywania partnerstw, pozyskiwania nowych (kluczowych) klientów, a niekiedy także przyświecały im cele matrymonialne w ramach tej grupy społecznej.

Charakter balów przedsiębiorców mógł różnić się w zależności od regionu, branży oraz specyfiki danej społeczności. W miastach takich jak Nowy Jork, Londyn, Paryż czy przedwojenna Warszawa bale największych przedsiębiorców były eleganckimi wydarzeniami, na które zapraszano wpływowych przedstawicieli biznesu, polityki i świata kulturalnego. Podczas nich eksponowano prestiż i sukces firm je współorganizujących oraz budowano własną reputację wśród elity. W trakcie bali przedsiębiorców często organizowano również uroczystości, takie jak przemówienia, prezentacje i wystawy. Towarzyszyła im atmosfera luksusu, elegancji oraz wyrafinowania. Wiele z tych wydarzeń miało również charakter charytatywny, gdzie zebrane środki były przeznaczane na cele dobroczynne.

Organizator Balu Przedsiębiorców, czyli Polskie Towarzystwo Gospodarcze, jest ogólnokrajowym reprezentatywnym związkiem pracodawców zrzeszającym krajowych przedsiębiorców. Wywodzi się z budowanych oddolnie struktur przez mikro, mały i średni biznes. Swoją działalność ukierunkowuje na tworzenie i wzmacnianie potencjału ekonomicznego państwa. Stawia na odpowiedzialną oraz konkurencyjną gospodarkę, w której pracodawca odgrywa szczególną rolę, będąc przy tym w pełni świadomym wynikających z niej wyjątkowych obowiązków wobec szeroko rozumianej wspólnoty.

Źródło: Polskie Towarzystwo Gospodarcze