Do 23.08 trwa rekrutacja do Liceum Civitas

Zajęcia w Liceum Civitas startują od początku września 2023. W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi zapytaniami rodziców uruchomione zostały zapisy do dodatkowej klasy pierwszej z językiem angielskim na poziomie podstawowym. Aplikacje można składać do 23 sierpnia

Fot. PAP MediaRoom

Liceum Civitas to kameralna szkoła przyjazna uczniom, założona przez przedstawicieli Collegium Civitas oraz Warsaw Bilingual School im. Władysława Bartoszewskiego. Misją Liceum jest przygotowanie uczniów do dalszej edukacji, zarówno na polskich, jak i zagranicznych uczelniach oraz wyposażenie ich w praktyczne umiejętności komunikacyjne z zakresu posługiwania się językami obcymi.

W związku z licznymi prośbami rodziców podjęta została decyzja o utworzeniu klasy ogólnej, w której język angielski będzie realizowany na poziomie podstawowym.

Na czym polega program tej klasy?

Indywidualny dobór rozszerzeń – Liceum Civitas wspiera młodych ludzi w rozwoju zainteresowań i wychodzi naprzeciw ich potrzebom. Jako jedna z nielicznych szkół w Warszawie oferuje uczniom indywidualny dobór przedmiotów, które chcą realizować na poziomie rozszerzonym. Obecnie szkoła realizuje rozszerzenia z języka polskiego, matematyki, informatyki, historii, WOS, fizyki i geografii. Po pierwszym semestrze nauki uczeń wybiera dwa przedmioty, które będzie realizował od drugiego semestru na poziomie rozszerzonym (język polski, matematykę, historię lub informatykę) oraz jeden przedmiot, który będzie realizował od kolejnego roku szkolnego na poziomie rozszerzonym (WOS, fizyka lub geografia). Warunkiem uruchomienia grupy realizującej dane rozszerzenie jest zebranie odpowiedniej liczby uczniów (minimum 6 osób).

Rozwijanie kompetencji przyszłości ciągły rozwój technologii cyfrowej wpływa na dynamiczne i nieustanne zmiany w otaczającym nas świecie. W pracy z uczniami Liceum Civitas skupia się nie tylko na umiejętnościach i zakresie wiedzy określonych w podstawie programowej, ale też na rozwoju kompetencji przyszłości, takich jak: umiejętność pracy w grupie, rozwiązywania problemów, podejmowania inicjatywy, krytycznego myślenia, przetwarzania i interpretacji złożonych informacji, a także korzystania z technologii cyfrowych.

Wsparcie mentorskie

Szkole zależy, by była ona miejscem przyjaznym uczniowi oraz zapewniała mu odpowiednie warunki do rozwoju. Dlatego też w pierwszej klasie uczniowie mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanego doradcy zawodowego, a od drugiej – na indywidualne wsparcie mentorskie.

Stała współpraca z Collegium Civitas

Jedna z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce, współtworzącą Liceum. W trakcie nauki uczniowie mają nie tylko stały kontakt ze środowiskiem akademickim, ale dzięki zacieśnionej współpracy mają możliwość skorzystania z szerokiej oferty dydaktycznej uczelni, m.in udziału w warsztatach, zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Collegium Civitas.

Wszystkich zainteresowanych szkoła zaprasza na Dni Otwarte, które odbędą się 16.08.2023 r. i 23.08.2023 w godzinach 12:00-17:00 w siedzibie Liceum Civitas, ul. 1 sierpnia 8, Wiśniowy Business Park, Budynek A.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.liceum-civitas.pl oraz u dyrektor Barbary Łochowskiej, telefon: +48 736 672 407, e-mail: barbara.lochowska@liceum-civitas.pl.

Źródło: Liceum Civitas