Zbliża się modernizacja Linii Średnicowej w Warszawie

Rada Ministrów 16 sierpnia 2023 r. przyjęła aktualizację Krajowego Programu Kolejowego. Jedną z najważniejszych inwestycji uwzględnionych w nowym KPK jest przebudowa Warszawskiej Linii Średnicowej

Widok z Warszawy Zachodniej w stronę centrum, fot. Anna Znajewska-Pawluk, PKP PLK

Przebudowanych zostanie około 50 km torów, ponad 30 obiektów inżynieryjnych, w tym dwa mosty przez Wisłę i dwa tunele średnicowe (linia dalekobieżna i podmiejska), przystanki Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota, stacje Warszawa Wschodnia i Warszawa Centralna. Wybudowane zostaną nowe przystanki: Warszawa Solec i Warszawa Nowy Świat.

Efekty przebudowy Warszawskiej Linii Średnicowej

Efektami przebudowy linii średnicowej w Warszawie będą m.in.:

• Poprawa oferty przewozowej – zwiększenie przepustowości,

• 24 par pociągów w godzinach szczytu na linii podmiejskiej,

• 20 par pociągów w godzinach szczytu na linii dalekobieżnej.

Zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego nastąpi poprzez budowę nowych przystanków i poprawa komfortu podróżowania oraz stworzenie nowych węzłów przesiadkowych:

• rejon stacji Warszawa Śródmieście z łącznikiem do Metra,

• rejon ronda de Gaulle’a,

• rejon ul. Solec i Wybrzeże Kościuszkowskie – połączenie z obszarem Powiśla i bulwarami wiślanymi,

• Warszawa Wschodnia – ul. Tysiąclecia – planowana III linia Metra.

Cała obecna infrastruktura Linii Średnicowej była budowana od lat 20. do 60. XX wieku. Dalsza eksploatacja w obecnym stanie technicznym, bez przebudowy w najbliższej przyszłości wpłynęłaby na zwiększenie awaryjności i negatywne zmiany w ruchu pociągów.

Dbałość o zabytki i troska o osoby z niepełnosprawnościami

Zachowanie, odtworzenie i relokacja zabytkowych obiektów i elementów infrastruktury – pawilony Ochota, Śródmieście, Powiśle, mozaiki Fangora, wiadukty kolejowe na Powiślu i Pradze i most średnicowy.

Modernizacja Warszawskiej Linii Średnicowej to również eliminacja barier dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się i ograniczenie działań interwencyjnych.

Harmonogram działań

PKP Polskie Linie Kolejowe SA planują zakończenie prac na stacji Warszawa Zachodnia w 2024 r. W 2024 roku prowadzone będą postępowania przetargowe na stację Warszawa Wschodnia, a następnie na poszczególne odcinki Linii Średnicowej. W pierwszej kolejności planowana jest realizacja stacji Warszawa Wschodnia. Następnie, od połowy 2025 r. do połowy 2027 r., nastąpi realizacja prac w tunelu dalekobieżnym, zaś od połowy 2027 r. do połowy 2029 r. w tunelu podmiejskim.

Krajowy Program Kolejowy jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które wspierane są finansowo przez ministra właściwego do spraw transportu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury