Jest umowa na projekt rozbudowy A2 Warszawa – Łódź

Dokumentację projektową dotyczącą poszerzenia 89 km autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą o dodatkowe pasy ruchu przygotuje firma DATABOUT z Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 30 sierpnia 2023 r. umowę o wartości niemal 25,5 mln zł, która obejmuje m.in. zastosowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie samowystarczalności energetycznej oświetlenia węzłów i całego odcinka

fot. jo.sau, Flickr.com, CC BY 2.0

— Dotrzymujemy słowa i realizujemy inwestycje, które zapowiedzieliśmy. Autostrada A2 między Warszawą a Łodzią zostanie poszerzona o jeden pas ruchu w każdą stronę. To szczególnie ważne w kontekście spodziewanego dalszego wzrostu ruchu na tej drodze. Zastosujemy tu także nowatorskie rozwiązania proekologiczne — powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Nowoczesność i ekologia

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji oraz uzyskanie wymaganych przepisami decyzji i zezwoleń w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy. Jej zakres obejmuje ponadto opracowanie rozwiązań, których celem będzie uzyskanie po modernizacji samowystarczalności energetycznej trasy. Wszystkie instalacje związane z drogą (oświetlenie, stacje meteo itd.) mają być zasilane z odnawialnych źródeł energii. Wykonawca dokumentacji ma przeprowadzić szczegółową analizę ekonomiczną uwzględniającą koszty budowy, eksploatacji oraz utrzymania, w tym także magazynów energii. W projekcie muszą zostać wskazane optymalne miejsca posadowienia instalacji oraz dokładnie określony ich układ. Rozwiązania zastosowane na tym odcinku autostrady mają stanowić wzór, który będzie można zastosować przy budowie lub rozbudowie innych odcinków dróg zarządzanych przez GDDKiA.

Rozbudowa – zaplanowane działania

Rozbudowa autostrady A2 między Łodzią i Warszawą będzie jednym z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych zadań. Wszystkie prace budowlane będą prowadzone przy odbywającym się ruchu pojazdów. Wymusi to opracowanie i wdrożenie skomplikowanej organizacji ruchu, w ramach której przez cały czas trwania budowy dla każdego z kierunków mają być dostępne po dwa pasy.

Rozpoczęcie prac będzie wymagało koordynacji z innymi robotami, które mają wpływ na ruch odbywający się po autostradzie A2 między Warszawą i Łodzią, chodzi przede wszystkim o budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Płońsk – Czosnów.

Dlaczego trasa ma zostać rozbudowana

Na rozbudowę autostrady między Łodzią i Warszawą czekają zarówno przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe, jak i zwykli kierowcy. Wybudowana przed ponad dekadą trasa jest jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków dróg w Polsce. Średni ruch dobowy między Łodzią i Warszawą waha się od ponad 50 tys. do blisko 100 tys. pojazdów. Należy także przyjąć, że ruch jeszcze się zwiększy w związku z dojazdami do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy rozbudowy A2 i podpisanie z nim umowy GDDKiA zaplanowała na 2025 r.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury