Konferencja Times Higher Education na Uniwersytecie Warszawskim

Rankingi są motywatorem dla uczelni do zabiegania o wyższe pozycje i lepsze wyniki. Jako uniwersytet badawczy chcemy współpracować z instytucjami nie tylko z Europy, ale też z całego świata. Szkoły wyższe powinny być miejscem do rozwoju kompetencji, ale też zapewniać przestrzeń do wymiany doświadczeń i opinii” – mówił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podczas THE Europe Universities Summit zorganizowanego przez Uniwersytet Warszawski oraz Times Higher Education

Uniwersytet Warszawski, fot. Mirosław Kaźmierczak

3 lipca rozpoczęła się konferencja THE Europe Universities Summit „Beyond resilience: How European higher education is preparing for the future”, której gospodarzem był Uniwersytet Warszawski. Trzydniowe wydarzenie zostało zorganizowane przez UW we współpracy z Times Higher Education.

Podczas Szczytu Europejskich Uniwersytetów omawiana była m.in. rola szkół wyższych oraz instytucji akademickich i badawczych w realizacji działań podejmowanych przez różnorodne środowiska i kraje, zarówno Europy, jak i całego świata. Prelegenci dyskutowali o kwestiach związanych ze wzmocnieniem pozycji europejskich uczelni w świecie oraz współpracą z ośrodkami naukowo-badawczymi spoza Europy.

Rankingi motywują

Oficjalne obrady zainaugurował prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, odnosząc się do tematu przewodniego całej konferencji, którym były rankingi szkół wyższych, zarówno publicznych, jak i prywatnych: „Rankingi są motywatorem dla uczelni do zabiegania o wyższe pozycje i lepsze wyniki. Jako uniwersytet badawczy chcemy współpracować z instytucjami nie tylko z Europy, ale też z całego świata. Szkoły wyższe powinny być miejscem do rozwoju kompetencji, ale też zapewniać pole do wymiany doświadczeń i opinii. Dziś Uniwersytet Warszawski jest gospodarzem wydarzenia, które stwarza przestrzeń do rozmów, polemik i debat między naukowcami, uczelniami i otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Prof. Alojzy Z. Nowak podkreślił, jak ważna jest współpraca na szczeblu międzynarodowym, zarówno między uczelniami, jak i sektorem prywatnym. Szczyt Uniwersytetów Europejskich wpisuje się w misję rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego w kierunku nowoczesnej uczelni badawczej.

Internacjonalizacja i multidyscyplinarność

Wśród prelegentów obecna była m.in. prof. Irene Tracey, wicekanclerz z Uniwersytetu Oksfordzkiego, która opowiadała o doświadczeniach ze współpracy swojej uczelni z firmą farmaceutyczną przy wytwarzaniu szczepionek przeciw koronawirusowi. Prof. Esra Gençtürk, rektor Uniwersytetu Özyeğin w Stambule, mówiła o dobrych relacjach szkół wyższych ze światem biznesu w kontekście przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy. Prof. Werner Nau, wiceprezydent Constructor University w Bremen, zaznaczył, że przyciągnięcie nowych kandydatów na studia jest pewnym wyzwaniem – do niedawna dobrą strategią rekrutacyjną dla uczelni był program studiów w języku angielskim. Obecnie istnieje tendencja odejścia od programów skupionych na jednej dziedzinie i tworzenia nowych o charakterze multidyscyplinarnym.

Przy okrągłym stole

Jedną z najważniejszych sesji był tzw. rektorski okrągły stół, w którym udział wzięli m.in. rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak, nadzwyczajny i pełnomocny ambasador Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej Nargiz Gurbanova, doradca wiceprezydenta Uniwersytetu Sorbońskiego ds. współpracy europejskiej prof. Bernold Hasenknopf oraz prorektor Uniwersytetu Barcelońskiego ds. polityki międzynarodowej dr Raul Ramos.

Wyniki międzynarodowych rankingów wskazują na różnicę między uczelniami Zachodniej i Wschodniej Europy. Uniwersytet Warszawski zajmuje pierwszą pozycję w rankingach pod względem pozyskiwania krajowych i zagranicznych grantów. Ponadto kładziemy nacisk na mobilność akademicką, w szczególności realizację części studiów w zagranicznych prestiżowych uczelniach, a także tworzenie sojuszy z europejskimi uczelniami, jak Sojusz 4EU+ – mówił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podczas obrad okrągłego stołu.

Źródło: Uniwersytet Warszawski | PAP