GPW pomoże Ukrainie w integracji z europejskim rynkiem kapitałowym

Przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy podpisali porozumienie o ścisłej współpracy w celu integracji i rozwoju ukraińskiego rynku kapitałowego. To krok milowy w kierunku odbudowy potencjału gospodarczego naszego wschodniego sąsiada oraz osiągnięcia przez niego unijnych standardów

fot. PAP, S. Leszczyński (1)

Podpisane w siedzibie warszawskiej giełdy memorandum stanowi element szerszego projektu GPW o nazwie „Reorganizacja rynku kapitałowego na Ukrainie”. Jego głównym celem jest stworzenie sieci silnych powiązań pomiędzy ukraińskim a globalnym rynkiem kapitałowym oraz rozwój usług i produktów finansowych dostępnych nad Dnieprem, w oparciu o międzynarodowe praktyki i innowacyjne technologie.

„Dla wielu mniejszych parkietów GPW stanowi źródło inspiracji, wiedzy oraz doświadczeń. Kilka dekad temu polski rynek kapitałowy właściwie nie istniał. Tymczasem dziś pochwalić się możemy najsilniejszą giełdą w tej części Europy, a sukces transformacji naszej gospodarki stanowi wzór dla krajów dopiero budujących swój potencjał” – przekonywał Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podpisanie porozumienia przewiduje realizację konkretnych działań, m.in. wsparcie strony ukraińskiej w określeniu strategii odbudowy rynku kapitałowego, dzielenie się doświadczeniami w zakresie technologii i innowacji wykorzystywanych przy obrocie giełdowym, a także pomoc w ujednoliceniu rozproszonego dotychczas rynku kapitałowego Ukrainy.

„Chcemy aktywnie zaangażować się w budowanie przez naszych ukraińskich partnerów i przyjaciół dojrzałego, rozwiniętego i działającego zgodnie z europejskimi standardami ekosystemu finansowego” – dodał Marek Dietl.

Istotnie, zawarte porozumienie to znaczący krok w kierunku przyszłej integracji Ukrainy z Unią Europejską, której warunkiem jest funkcjonowanie w danym kraju wolnorynkowej i spełniającej najwyższe normy gospodarki. Wskazywała na to w liście do uczestników wydarzenia Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

„Po raz kolejny warszawska giełda udowadnia, że nie tylko pozostaje jednym z najbardziej dynamicznych parkietów Europy, ale także bierze odpowiedzialność za przyszłość rynków kapitałowych w innych państwach” – zaznaczyła przedstawicielka rządu.

Skala zniszczeń spowodowanych rosyjską inwazją na Ukrainę jest wręcz niewyobrażalna. Straty szacowane są już na 600 miliardów dolarów, co stanowi trzykrotność rocznego PKB naszego wschodniego sąsiada sprzed 24 lutego 2022 roku. Warto pamiętać, że ukraińska gospodarka funkcjonuje w trybie wojennym od 2014 roku, czyli aneksji Krymu i napaści Rosji na wschodnią część kraju. W kontekście tych danych podpisane w siedzibie GPW porozumienie ma kluczowe znaczenie dla stabilności ukraińskiej gospodarki nie tylko w przyszłości, ale i chwili obecnej.

„To bardzo ważne, że nie zwlekaliśmy z podpisaniem memorandum, gdyż proces odbudowy Ukrainy poprzez integrację i wzmocnienie jej rynku kapitałowego należy rozpocząć jak najszybciej. Nasza instytucja do 2024 zainwestuje w Ukrainie 1,5 mld euro, jednak równie istotne co realne pieniądze, jest przygotowanie tamtejszych firm i instytucji finansowych do przyszłego funkcjonowania na wspólnym, europejskim rynku” – wyjaśniła Elisabetta Falcetti z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Z kolei Arsen Ilin z Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Ukrainy podkreślał, że zawarte porozumienie stanowi kolejny etap wieloletniej, bliskiej współpracy pomiędzy ukraińskimi instytucjami finansowymi a GPW oraz EBOiR.

„Wierzymy, że integracja z międzynarodowym rynkiem kapitałowym umożliwi błyskawiczną odbudowę potencjału naszej gospodarki, a tym samym stworzy warunki do powrotu milionów rodaków do ojczyzny. Swoją przyszłość widzimy w Europie, a dzisiejsze porozumienie zdecydowanie ją do nas przybliża” – deklarował Arsen Ilin.

W wydarzeniu udział wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ambasady Ukrainy, BGK, PAIiH, PARP oraz pozostałych partnerów instytucjonalnych, realizujących działania w zakresie odbudowy Ukrainy.

Źródło: PAP MediaRoom