PAP i SGH wzmacniają współpracę i zapowiadają wspólne projekty

26 lutego 2024 r. Polska Agencja Prasowa i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zawarły porozumienie o współpracy przy projektach edukacyjnych oraz badawczych. Przedsięwzięcie zakłada szereg inicjatyw służących popularyzacji edukacji ekonomicznej oraz upowszechnianiu stosowania nowych technologii

fot. PAP Leszek Szymański

„Wielopłaszczyznowa współpraca z PAP, którą właśnie inicjujemy, nie ograniczy się tylko do projektów realizowanych przez SGH. Nasze ambicje idą dalej. Mam zaszczyt poinformować, że pięć publicznych uczelni ekonomicznych: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podjęły niedawno decyzję o powołaniu do życia wspólnego think tanku, który będzie systematycznie zajmował się kwestiami gospodarczymi” – zaznaczył dr hab. Piotr Wachowiak, rektor i profesor SGH w swym wystąpieniu. Wyraził przy tym nadzieję, że część spotkań prezentujących wyniki badań będzie odbywać się w Centrum Prasowym PAP. „Zwłaszcza, gdy chodzi o kwestie szczególnie ważkie z punktu widzenia społecznego” – dodał.

Zawarcie porozumienia o współpracy SGH i PAP wpisuje się w szerszy kontekst obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej. 2024 został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

„Podpisanie porozumienia otwiera możliwość wielopłaszczyznowej współpracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z PAP. Zapowiadamy serię wartościowych wydarzeń, których ukoronowaniem będzie inauguracja jesienią Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego. Chcemy pokazać społeczeństwu, biznesowi, przedsiębiorcom rezultaty prowadzonych przez nas prac” – podkreślił Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii (CPiTT).

W ramach porozumienia PAP objął także patronat nad nagrodą dla dziennikarza ekonomicznego, którą SGH po raz pierwszy przyzna już w tę środę. Nagroda będzie przyznawana w dwóch kategoriach – za całokształt działalności oraz za osiągnięcia ubiegłego roku.

„Bardzo cenię naszą dotychczasową współpracę z redakcją ekonomiczną PAP Biznes, która kieruje swój przekaz głównie do inwestorów i przedsiębiorców. Uważamy tę płaszczyznę kooperacji za kluczową, ale nie jedyną, gdyż nasze projekty planujemy realizować wspólne z Serwisem Samorządowym PAP i Nauka w Polsce” – dodał dyrektor Majewski.

W ramach kooperacji agencji z uczelnią odbędzie się szereg wydarzeń specjalnych takich jak debaty z udziałem decydentów i wysokiej klasy fachowców. Ponadto prowadzone będą wspólne projekty badawcze oraz programy szkoleniowe, w tym dla dziennikarzy w zakresie między innymi wykorzystania sztucznej inteligencji. Współpraca zakłada również realizację projektów naukowych oraz prezentację raportów eksperckich SGH w serwisach PAP. Dzięki porozumieniu dostęp do specjalistycznych serwisów agencji uzyskają osoby wskazane przez uczelnię. Porozumienie zostało podpisane na okres 5 lat.

Źródło: PAP MediaRoom