Warszawa stolicą europejskiego e-Commerce

Pierwszy w historii Polski Europejski Szczyt e-Commerce odbędzie się w Warszawie już 23 maja 2024 r. To przełomowe wydarzenie zgromadzi najważniejszych europejskich liderów z branży e-handlu oraz najważniejszych polskich decydentów związanych z gospodarką cyfrową. Udział w warszawskim wydarzeniu potwierdziło już czternaście największych i najważniejszych organizacji e-commerce z całej Europy, które będą reprezentowane przez ich liderów. Są to m.in. reprezentacje z Włoch, Irlandii, Belgii, Bułgarii, Rumunii, Grecji, Holandii i Norwegii. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarki Elektronicznej. Oto jakie tematy zostaną poruszone w tym gronie

Europejski format i zasięg

Tego dnia wszystkie drogi będą prowadziły do Warszawy, która stanie się stolicą europejskiego e-commerce. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w dyskusji “Taki Sam Start” dotyczących równych ram prawnych i konkurencyjnych dla europejskich i azjatyckich e-przedsiębiorców. W agendzie zaplanowano również Brunch “Cross-border e-Commerce” – eksport online jako siła wsparcia gospodarki europejskiej, w trakcie którego odbędą się dwa panele dyskusyjne. Prelegenci rozmawiać będą na temat eksportu internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w tym zakresie dla małych i średnich przedsiębiorców. Zebrani goście z zagranicy podzielą się swoimi doświadczeniami, prezentując rodzime rynki oraz wskazując wyzwania, z którymi muszą się mierzyć.

Eksport online podbija wyniki

Cross-border e-commerce stanowi największą szansę dla rozwoju e-przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości oraz branży, w jakiej działają. Potencjał ten dostrzega coraz więcej polskich sprzedawców, którzy rozważają wyjście ze sprzedażą poza granice kraju, albo już to zrobili. Z tematycznego raportu e-Izby “Cross-border e-commerce. Marka bez granic” wynika, że w 2023 roku 60% sklepów prowadziło sprzedaż transgraniczną, a kolejne 20% zamierza to zrobić w ciągu najbliższych 3 lat. 57% przedsiębiorców zadeklarowało, że sprzedaje na 2-5 rynkach, natomiast 37% respondentów badania potwierdziło, że w chwili obecnej dystrybuuje swoje towary na 10 i więcej rynkach [1].

„Europejski Szczyt e-Commerce w Warszawie to wydarzenie bez precedensu. W jednym miejscu spotkają się zarządy czternastu najbardziej wpływowych organizacji handlu elektronicznego w Europie. W ten sposób Polska znajdzie się w centrum zainteresowania całego unijnego e-commerce” – podkreśla Patrycja Sass-Staniszewska, prezes e-Izby. -Prowadzone w czasie Szczytu dyskusje dotyczyć będą najważniejszych dla rozwoju handlu online zagadnień, a także korzyści z rozwoju e-commerce, bezpieczeństwa gospodarczego krajów europejskich oraz bezpiecznych zakupów dla polskich i europejskich konsumentów”.

Napęd dla MŚP

Podczas planowanego brunchu „Cross-border e-commerce: eksport online – jako wzmocnienie europejskiej gospodarki cyfrowej” odbędą się dwa panele dyskusyjne. W ich trakcie swoimi doświadczeniami podzielą się obecni w Warszawie goście z zagranicy, którzy zaprezentują ich rodzime rynki. Wskażą ponadto wyzwania w rozwoju eksportu internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia gospodarczego dla małych i średnich przedsiębiorców. Międzynarodowy charakter brunchu zagwarantuje różnorodne i wielokulturowe podejście do tematu skalowania biznesu w sektorze MŚP. Jest to niezmiernie istotne, gdyż, według szacunków, w 2024 roku wartość handlu online w UE w stosunku do 2023 roku wzrośnie z 476 mld USD aż do 530 mld USD [2].

Pełnoskalowe oddziaływanie

Europejski Szczyt e-Commerce w Warszawie zapowiada się jako przełomowe wydarzenie w kalendarzu handlu elektronicznego w 2024 roku również z tego powodu, że nastąpi przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Z pewnością przygotuje więc grunt pod przyszłą polityczną współpracę w ekosystemie e-commerce.

Nie można zapominać, że wydarzenie tego formatu jest także networkingiem wizjonerów, innowatorów i liderów, którzy napędzają handel elektroniczny w skali krajowej, europejskiej i globalnej. Bez wątpienia wszelkie rozmowy, jakie odbędą się na Szczycie, będą miały wpływ na przyszłość e-commerce w UE i poza jej granicami. Organizacja tak znaczącego wydarzenia w Warszawie, to ogromny wkład Izby Gospodarki Elektronicznej w rozwój europejskiej gospodarki cyfrowej.

Źródło: Izba Gospodarki Elektronicznej