W Legionowie odbyło się Europejskie Forum Regionalne Sportu

Sport zawsze był i będzie motorem rozwoju gospodarczego, a organizacja imprez sportowych to sposób na zarabianie pieniędzy w regionie – wynika z debat prowadzonych podczas Europejskiego Forum Regionalnego Sportu. Według prelegentów, kluczem do sukcesu jest wybór inteligentnej specjalizacji i zaangażowanie społeczne

fot. Piotr Kucza, FotoPyK

Dyskusje podczas Europejskiego Forum Regionalnego Sportu, które odbyło się 28 września w Arenie Legionowo, toczyły się wokół tematów związanych m.in. z rozwojem sportu i inwestycjami w infrastrukturę. Dyskutowano też o organizacji imprez sportowych jako czynniku wpływającym na rozwój gospodarczy i promocję regionu.

Jednym z gości Forum był wiceszef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, poseł Dariusz Olszewski, który podkreślał, że rozwój gospodarczy jest bezpośrednio związany ze sportem, a inwestycje w infrastrukturę oraz organizację dużych imprez sportowych przynoszą wymierne korzyści.

„Sport zawsze był i będzie motorem rozwoju gospodarczego. Gdyby nie organizacja dużych imprez nie byłoby wielu inwestycji – powiedział Olszewski. – Te wszystkie imprezy zwracają się przez infrastrukturę, która pozostaje. Nie byłoby wielu dróg, obiektów sportowych, nie mówiąc o sprzęcie sportowym, który pozostaje po takich imprezach” – dodał.

Zaznaczył też, że „najsłabszym ogniwem jest zawsze człowiek”, dlatego bez zaangażowanych osób w jednostkach samorządu terytorialnego rozwój sportu będzie niemożliwy.

Zdaniem Ewy Szmitki z Fundacji Centrum Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi, ponieważ jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem, samorządy i kluby sportowe samodzielnie nie będą w stanie odpowiedzieć na wyzwania z tym związane. Jest zatem potrzeba budowania społeczeństwa zaangażowanego w rozwój sportu masowego. Kluczem do tego mogą być np. działające przy samorządach rady sportowe, które będą współdecydować o kierunkach rozwoju.

„Nasze społeczeństwo się starzeje i nasza infrastruktura powinna być nisko kosztowa, przeznaczona m.in. dla osób wychodzących z rynku pracy” – powiedział Janusz Samel, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji w m.st. Warszawa.

Dodał, że również w przypadku inwestycji sportowych, ważna jest idea miasta piętnastominutowego, żeby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do obiektów i urządzeń finansowanych przez samorząd.

Działania na rzecz utworzenia rady sportu na szczeblu wojewódzkim zapowiedziała na Mazowszu Anna Brzezińska. Dodała, że będzie postulować, by w budżecie samorządu województwa zabezpieczono środki, które pozwolą na utworzenie rad sportu w każdej gminie.

„Inwestycje w sport napędzają rozwój lokalny. Organizacje imprez sportowych to sposób na zarabianie pieniędzy w regionie – mówił Marcin Drogrób z urzędu marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego. – Promocja poprzez sport jest najtańszą promocją regionu” – dodał.

Drogrób wskazał, że inwestycja w rozwój niszowych dyscyplin sportowych może przełożyć się na zainteresowanie danym ośrodkiem czy miejscowością, szczególnie jeśli uda się zorganizować imprezy sportowe o dużym zasięgu.

„To jest przykład znajdowania inteligentnych rozwiązań w regionie. Polecam kolegom samorządowcom szukanie nawet niszowych sportów” – zaznaczył.

Dyrektor departamentu edukacji i sportu w mazowieckim urzędzie marszałkowskim Mirosław Krusiewicz zaznaczył, że inwestycje w sport i stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej może mieć też wpływ na zwiększenie liczby mieszkańców nawet w niedużych miejscowościach, które stają się atrakcyjniejsze i lepiej postrzegane. Dodał, że istotny jest wybór lokalizacji na inwestycje sportowe, by mogły one w pełni wykorzystać swój potencjał.

Samorządowcy mówili też o wyzwaniach i barierach. Wskazywali, ze oprócz braku środków na nowe inwestycje problemem jest też późniejsze ich utrzymanie. Również kluby sportowe oczekują zwiększenia finansowania ze strony samorządów.

„Infrastruktura, oprócz tego że są to duże koszty budowy, to też są duże koszty utrzymania i trzeba się zastanowić jak przez 20 lat będziemy to utrzymywać. Korzystajmy z narzędzia jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne, to pozwala zmniejszać koszty inwestycji ale również koszty późniejszego użytkowania” – radziła Ewa Szmitka.

„Infrastruktura wymaga ogromnych pieniędzy również kluby sportowe, przede wszystkim od samorządu oczekują finansowania” – zaznaczył burmistrz Sandomierza Marcin Marzec.

Poseł Olszewski przypomniał, że samorządy mogą korzystać zarówno ze wsparcia Ministerstwa Sportu i Turystyki jak i programu Polski Ład, w którym można wnioskować o środki na rozwój infrastruktury sportowej.

Podczas debat samorządowcy wskazywali też na pozafinansowy zwrot z inwestycji sportowych. Chodzi między innymi o popularyzację sportu masowego, lepszą edukację sportową i możliwość dochodzenia do ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych sukcesów sportowych przy konsekwentnych i efektywnych działaniach.

Organizatorem Forum była Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Sportu. Partnerzy honorowi EFRS to: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Legionowski, Prezydent Miasta Legionowo oraz Związek Miast Polskich. Patronem medialnym wydarzenia był m.in. Serwis Samorządowy PAP.

Źródło: PAP MediaRoom